Home
Welcome to the Frontpage
Thunderbird 5.0 PDF Drukuj Email
poniedziałek, 15 sierpnia 2011 08:35

Klienci poczty:

Tutaj b?dzie dok?adniej: https://support.mozilla.org/pl/kb/profile-thunderbirda
A w skrócie wystarczy skopiowa? folder C:\U?ytkownicy\<nazwa_u?ytkownika>\AppData\Roaming\Thunderbird
- tak, ?eby po reinstalacji systemu przywróci? go w to samo miejsce i nast?pnie zainstalowa? Tb.Importing Outlook Express Emails Into Thunderbird And Evolution

Version 1.0 
Author: Falko Timme

This tutorial shows how you can import Outlook Express emails, contacts, and account settings into Mozilla Thunderbird and Evolution. This is quite useful if you want to switch from Windows to Linux but don't want to lose your mails and address book. The procedure should be similar if you use Outlook instead of Outlook Express.

I do not issue any guarantee that this will work for you!

 

1 Preliminary Note

To export the mails and contacts from Outlook Express, we will install Mozilla Thunderbird on our Windows system. We can then use a wizard in Thunderbird to import the Outlook Express emails/contacts/settings. Once we have done this, we can move the Thunderbird directory that contains the imported files to our Linux desktop where we can "feed" the files to the Thunderbird installation on our Linux system. In an additional step we can import the mails and contacts in Evolution, but even then we need Thunderbird.

 

2 Install Thunderbird On Windows And Import Emails/Contacts/Settings

If Thunderbird isn't already installed on your Windows desktop, download the latest version from http://www.mozilla.com/en-US/thunderbird and install it.

 

2.1 If This Is The First Time You Start Thunderbird...

Then start Thunderbird. If this is the first time that Thunderbird is started, it will come up with an Import Wizard. This is exactly what we need to import mails from Outlook Express into Thunderbird. Select Outlook Express and click on Next:

In the next step your Outlook Express account settings, contacts, and emails are imported into Thunderbird:

Click on Finish to leave the Import Wizard afterwards:

Now start Thunderbird. You should find that your emails, email accounts, and address book have been properly imported (you can get a list of your email accounts under Tools > Account Settings...):

 

2.2 If This Is Not The First Time You Start Thunderbird...

If this is not the first time you start Thunderbird, no import wizard will come up. In this case, go to Tools > Import...:

Now you can select what you want to import (address book, emails, settings). If you want to import more than just one type of material, run the import wizard as often as you need.

Next, select Outlook Express:

Your data will then be imported into Thunderbird.


Outlook-Thunderbird migracji i przesy?ania poczty w programie Outlook Export Wizard

W tym artykule opisano proces MS Outlook migracji Eksportuj?c elektronicznej korespondencji za pomoc? programu Outlook Export Wizard z kolejnych Mozilla Thunderbird import.

To prawda, Oczywi?cie, która Mozilla Thunderbird klient poczty ma Kreatora importu wiadomo?ci ( “Narz?dzia” menu ? “Importuj...”), wpisy w ksi??ce adresowej, Ustawienia i filtry z klientów poczty Outlook i Outlook Express. Ale wielu u?ytkowników skar?y si?, ?e po Thunderbird import za pomoc? tego kreatora, wiadomo?ci w formacie HTML s? ?amane i tekst wiadomo?ci jest wy?wietlany niepoprawnie. Dlatego zdecydowali?my si? zaoferowa? w?asne wypróbowane i sprawdzone metody dla Program Outlook-Thunderbirdmigracji e-mail, które mog? by? kiedykolwiek tak troch? bardziej skomplikowane, ale oszcz?dzi Ci z tych trudno?ci.

Jak wyodr?bni? wiadomo?ci z programu MS Outlook

Pierwszym krokiem jest wyodr?bni? wiadomo?ci z programu Outlook do formatu EML. Jest to uniwersalny format, jeszcze nie jest obs?ugiwany przez wbudowany Kreator eksportu Outlook, w zwi?zku z tym b?dziemy u?ywa? Outlook Export Wizard Narz?dzie do prowadzenia tego.

  1. Uruchom Kreatora eksportu programu Outlook.
  2. Na pierwszej stronie kreatora, Wybierz plik folderów osobistych, z którego chcesz wyodr?bni? wiadomo?ci, Okre?l katalog, w którym zostan? umieszczone wyodr?bnione pliki, i jako format docelowy wybierz “EML – Programu Outlook Express (RFC822)”.
  3. Poczekaj, a? program skanuje struktur? wybranego .PST plik, a nast?pnie rozpocz?? proces, aby wyodr?bni? wiadomo?ci.

Wynikiem jest to, ?e w okre?lonym katalogu, b?dzie zestaw folderów odpowiadaj?ce tym, które w programie Outlook, wype?nione EML pliki.

Importu EML Thunderbird

Mo?esz by? zaskoczony dowiedzie? si?, ?e w podstawowej wersji programu Mozilli, ma nie Importu EML Thunderbird mechanizm, nawet je?li chcesz zapisa? wiadomo?ci w EML Thunderbird pozwala to zrobi?. Ograniczenie to mo?na unikn??, instaluj?c dodatek:

  1. Przejd? do strony dla ImportExportTools add-on (http://nic-NAC-Project.de/~kaosmos/mboximport-en.html) i pobra? kopi? z rozszerzeniem .xpi (Wtyczka jest rozprowadzana bezp?atnie).
  2. Uruchom Thunderbirda i zainstalowa? dodatek (' Narz?dzia” menu ?”Dodatki”, “Zainstalowa?...” przycisk). Po zako?czeniu instalacji, wznowienie Thunderbirda.
  3. W Thunderbirdzie, Przejd? do katalogu, do którego chcesz zaimportowa? wiadomo?ci e-mail.
  4. W “Narz?dzia” menu ? “ImportExportTools” ? “Importowa? wszystkie pliki eml z katalogu”, Wybierz “tylko z katalogu” Aby importowa? tylko EML pliki, które znajduj? si? w katalogu, lub innego “równie? z jego podkatalogów” dla Importu EML Thunderbird z okre?lonego katalogu i wszystkich jego podkatalogów.
  5. W oknie dialogowym, które pojawia si?, Wybierz katalog, który zosta? u?yty dla Program Outlook wywóz.

Teraz wiadomo?ci zosta?y przeniesione, i Program Outlook-Thunderbird zako?czeniu procesu migracji. Wskazane jest, aby spojrze? na zaimportowane wiadomo?ci tylko po to, aby upewni? si?, ?e s? one wy?wietlane poprawnie. Jednak, wszelkie problemy s? bardzo ma?o prawdopodobne, poniewa? je?li chodzi o wsparcie dla EML Thunderbird jest bardzo du?o do tego zadania.

 

Zmieniony: środa, 05 września 2018 19:59
 
Paralotnie PDF Drukuj Email
sobota, 28 maja 2011 12:21

Paralotnie - Paragliding

 
Mapy plany PDF Drukuj Email
wtorek, 12 sierpnia 2008 17:50

mapa wysoko?ci:

https://www.szukaj-trasy.com/wysokosc.html

mapy wojskowe:

http://polski.mapywig.org/viewpage.php?page_id=2 licencja ????

http://www.wwii-photos-maps.com/prewarmapsm34/slides/M-34-30.html Szyd?owiec, Skar?ysko

http://www.wwii-photos-maps.com/prewarmapsm34/index.html

http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K/P44_S32_ILZA.jpg I??a, Skar?ysko

http://mapy.amzp.pl/maps.shtml

http://polski.mapywig.org/news.php

http://mapy.amzp.pl/maps.shtml

http://www.tetragon.com.pl/

http://www.mapywig.org/m/WIG_maps/series/100K_300dpi/A43_B42_WLODZIMIERZEC_300dpi.jpg

http://wolyn.ovh.org/opisy/haly-09.html

http://www.inwestycje.radom.pl/forum/printview.php?t=1179&start=0&sid=912a9ffbae2a4729409e42cc2b66ec7a Radom

Mapy, mapki, szkice

Piaseczno

Piaseczno - punkty adresowe

Targeo - Warszawa

http://mapa.targeo.pl/Warszawa  - adresowe

Nawigacyjne:

http://www.openstreetmap.org/#map=16/50.9773/20.6557

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

http://www.flaviogortana.com/isoscope/

 

Londyn, Lwów, Kraków, Warszawa

Moscow - https://yandex.ru/maps/213/moscow

Mapy i obr?by

Zmieniony: niedziela, 25 listopada 2018 13:00
 
e-eco--car PDF Drukuj Email
sobota, 28 maja 2011 11:11

Mielec e-cars

Vehicles New N.Cars

Zmieniony: sobota, 28 maja 2011 11:50
 
Microsoft_Download PDF Drukuj Email
środa, 23 lutego 2011 15:37

 

Centrum pobierania w ró?nych j?zykach

Windows Vista ISO

https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/57-windows-vista-direct-download-links

http://www.vistax64.com/tutorials/301852-vista-iso-download-create-installation-dvd-usb.html

 

https://www.heidoc.net/joomla/technology-science/microsoft/57-windows-vista-direct-download-links#

 

http://dellwindowsreinstallationguide.com/download-vista-sp1-iso/

http://www.vistax64.com/tutorials/117366-clean-install-full-version-vista.html

 

 

https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/932616

Zmieniony: czwartek, 12 maja 2016 05:27
 
WiÄ™cej artykuĹ‚Ăłw…
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

LogowanieOnline

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 4 goĹ›ci 

Sonda

Czy zamierzasz oszcz?dza??
 

Stat

UĹĽytkownikĂłw : 4317
Artykułów : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters