Home
Welcome to the Frontpage
sport IV-2015 PDF Drukuj Email
niedziela, 22 listopada 2015 19:33

http://www.fis-ski.com/cross-country/

 
T4 opony PDF Drukuj Email
czwartek, 03 grudnia 2015 21:10

Niemcy - kiedy opony zimowe:

http://berlin.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ruch_drogowy_i_transport_

https://www.youtube.com/watch?v=bEsIdD76ZJg w??yk do ko?a zapasowego

http://www.oponeo.pl/testy-adac/testy-adac-opon-zimowych

http://www.testopon.com/opony_dla_samochodow_ciezarowych/index.html

tabl. znamionowa: 195/70/R15C 104/102R

felgen: 6J x 15

ci?nienie 3,8 p  ---- 4,0 t


podr?cznikowo:

Felgi T4

6J x 15"

ET=55 mm

5 x 112 mm x fi=57 mm

opony: 195/70/R15C

 

http://www.pirelli.com/asset/index.php?idelement=37737

letnie  SUNTEK 0110

felgi alu 5star ATEV 71/2J x 16 H2

opony 205/65/16C

 

Parametry felg aluminiowych
Praktycznie ka?dy kierowca spotka? si? z oznaczeniami wybitymi na feldze. Z szeregu cyfr i liter, które s? wybite na ka?dej z nich, wielu z nas z ?atwo?ci? potrafi odczyta? rozmiar i szeroko?? felgi. Ale czy taka wiedza nam wystarczy? Czy pozosta?e oznaczenia parametrów na feldze s? potrzebne? Gdyby by?y faktycznie niepotrzebne, pewnie producenci nie umieszczaliby ich na felgach. Co mówi zapis „ 7.5Jx16H2 ET 35”?  
 • 7.5 to oznaczenie rozmiaru felgi, podawane w calach.
 • 16– to ?rednica felgi, oznaczona równie? w calach.
 • ET 35 to z kolei osadzenie felgi, czyli wyra?ona w milimetrach odleg?o?? p?aszczyzny monta?owej od p?aszczyzny symetrii felgi.
 • Symbole J i H – J to oznaczenie profilu ko?nierza felgi. Warto zapami?ta?, ?e same kraw?dzie mog? si? nieznacznie ró?ni? od siebie. Nie wolno natomiast miesza? ze sob? felg i opon przeznaczonych do innych profili ko?nierzy felg. Mo?e to si? sko?czy? awari? samochodu. H2 to oznaczenie profilu przekroju felgi i najcz??ciej umieszczone jest na koniec oznaczenia felgi.
Nale?y tak?e mie? na uwadze rozmiar otworu centralnego. Nieprawid?owo dobrana ?rednica mo?e uniemo?liwi? monta? ko?a. Ma to miejsce w sytuacji, gdy ko?nierz piasty ma wi?ksz? ?rednic? ni? otwór centralny. W odwrotnym przypadku monta? jest mo?liwy, ale przyjemno?? z jazdy b?dzie mniejsza.

Parametry felg stalowych

Tak?e felgi stalowe charakteryzuj? si? okre?lonymi parametrami technicznymi. Ró?ni? si? one od tych w felgach aluminiowych, dlatego warto je pozna?. W przypadku felg aluminiowych ich dobór to praktycznie dowolno??. Mo?emy zmienia? ?rednic?, wzór lub kolorystyk? do woli. Natomiast felgi stalowe musz? spe?nia? okre?lone parametry techniczne. Co oznacza zapis „ 6.0Jx15H2, 5x112, ET38, CH57,1”?  
 • 6.0 – to szeroko?? felgi w calach.
 • J – kszta?t profilu felgi.
 • 15 – ?rednica felgi w calach.
 • H2 – podwójny ko?nierz, czyli wygarbienie na kraw?dzi felgi, które przeciwdzia?a zsuwaniu si? opony, kiedy dzia?aj? du?e si?y poziome. Ko?nierz zabezpiecza te? przed nag?? utrat? ci?nienia w oponie.
 • 5 – ten parametr to ilo?? otworów monta?owych.
 • 112 – to ?rednica okr?gu, na którym opisane s? otwory monta?owe (w milimetrach).
 • ET38 – jest to osadzenie felgi.
 • CH57.1 – ?rednica otworu centralnego (w milimetrach). Nie wolno pomija? kwestii dopasowania otworu centralnego. Od tego zale?y nasze bezpiecze?stwo. ?le spasowany otwór centralny spowoduje drgania i wibracje szczególnie nasilaj?ce si? przy pr?dko?ci od stu kilometrów na godzin?.

 

Zmieniony: sobota, 02 lipca 2016 10:45
 
net30GB PDF Drukuj Email
sobota, 07 listopada 2015 16:12

 

Internet >30GB w 2014

Zmieniony: sobota, 07 listopada 2015 16:15
 
BlackBerry Z10 PDF Drukuj Email
środa, 11 listopada 2015 16:50

https://help.blackberry.com/de/blackberry-z10/10.3.2/help/mes1334608821448.html

Internet HotSpot

Freigeben Ihrer Internetverbindung über den Modus

"Mobiler Hotspot"

Bevor Sie beginnen: Bevor Sie den Modus "Mobiler Hotspot" aktivieren,

vergewissern Sie sich, dass die Verbindung Ihres BlackBerry-Geräts

zum Mobilfunknetz eingeschaltet ist

Zmieniony: środa, 11 listopada 2015 16:54
 
Patton PDF Drukuj Email
sobota, 04 kwietnia 2015 15:23

Genera?owie W.Anders i G.S.Patton podczas spotkania w Egipcie

Siedemnastego genera? Nesbitt zabra? mnie do genera?a Andersa, dowódcy polskiego 2 korpusu. W towarzystwie genera?a Andersa i oficerów naszego sztabu pojechali?my do obozu polskiego w pobli?u Faqus po wschodniej stronie delty. Wystawiono nam oddzia? honorowy z?o?ony z bardzo ?adnie prezentuj?cych si? ?o?nierzy. Potem by? lunch; podczas lunchu genera? Anders przypi?? mi dystynkcje polskiego genera?a porucznika, na ramieniu za? emblemat polskiego 2 korpusu. Nie pozwoli?em si? zdystansowa? i da?em mu dystynkcje ameryka?skie oraz emblemat 7 armii na rami?.

„His troops (gen. W?adys?aw Anders’ 2nd Polish Corps) are the best-looking troops, including British and American, that I have ever seen.”
– gen. George S. Patton, War As I Knew It.

Genera? Anders zrobi? na mnie silne wra?enie, jako bardzo m?ski typ. Podczas pierwszej wojny ?wiatowej zajmowa? on stanowisko szefa sztabu rosyjskiej dywizji. By? siedem razy ranny i dwukrotnie otrzyma? za m?stwo polskie odznaczenie. Oddzia?y polskie prezentuj? si? najlepiej ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widzia?em, ??cznie z brytyjskimi i ameryka?skimi. ?miej?c si? powiedzia? mi, ?e je?li jego korpus dostanie si? pomi?dzy armi? niemieck? i armi? rosyjsk?, b?dzie w k?opocie, z któr? bardziej pragn??by walczy?.

?ród?o: S?owa gen. Pattona w t?umaczeniu E.Niemirskiej.

G.S.Patton, Wojna jak j? pozna?em, Warszawa 1989 r, s.101.
Fot.: Genera?owie W.Anders i G.S.Patton podczas spotkania w Faqus, Ash Sharqiyah w Egipcie. 17 grudnia 1943 r.


General G.S.Patton Junior history:

http://phw.org.pl/wizyta-gen-pattona-ii-korpusie-polskim/

https://www.youtube.com/watch?v=Hz5r18xxEAs#t=123 - jak wy?ej na Youtube

Story - Part 1 https://www.youtube.com/

Story - part 2 https://www.youtube.com

 

Zmieniony: sobota, 04 kwietnia 2015 16:04
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

LogowanieOnline

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 8 goĹ›ci 

Sonda

Czy zamierzasz oszcz?dza??
 

Stat

UĹĽytkownikĂłw : 4317
Artykułów : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters