Home Serwis Serwery skrypty
skrypty PDF Drukuj Email
niedziela, 26 stycznia 2014 16:29

PRE { direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }PRE.western { font-family: "Courier New",monospace; font-size: 10pt; }PRE.cjk { font-family: "NSimSun",monospace; font-size: 10pt; }PRE.ctl { font-family: "Courier New",monospace; font-size: 10pt; }BLOCKQUOTE { margin-left: 1cm; margin-right: 1cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }BLOCKQUOTE.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }BLOCKQUOTE.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; }BLOCKQUOTE.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }H3 { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); page-break-after: avoid; }H3.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 14pt; font-weight: bold; }H3.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 14pt; font-weight: bold; }H3.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 14pt; font-weight: bold; }H1 { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); page-break-after: avoid; }H1.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 24pt; font-weight: bold; }H1.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 24pt; font-weight: bold; }H1.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 24pt; font-weight: bold; }P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }P.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }P.cjk { font-family: "SimSun"; font-size: 12pt; }P.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }STRONG { font-weight: bold; }CODE.western { font-family: "Courier New",monospace; }CODE.cjk { font-family: "NSimSun",monospace; }CODE.ctl { font-family: "Courier New",monospace; }A:link { color: rgb(0, 0, 128); text-decoration: underline; }

Backup skrypty

 

http://www.search.ask.com/web?q=backup+skrypty&apn_dtid=^OSJ000^YY^PL&apn_dbr=ff_26.0.0.5087&psv=&tpid=ORJ-V7C&itbv=12.7.0.15&p2=^BBH^OSJ000^YY^PL&trgb=FF&apn_ptnrs=BBH&o=APN11409&apn_uid=F7DE4BC1-4421-4DF4-B981-671A01EEF706&doi=2013-12-26&gct=sb&tpr=2&ts=1390640383087

 

http://earthwithsun.com/questions/364724/how-to-add-files-to-specified-folder-in-archive-with-7zip-command-line

 

http://www.robvanderwoude.com/batutils.php

 

http://www.robvanderwoude.com/wait.php

 

http://stackoverflow.com/questions/19926015/make-zip-archives-of-files-in-a-txt-list-with-folder-structure-via-bat-file

 

http://sebastianpawlak.com/pl/Informatyka/Linux/Kurs-BASH-a/Przyklady/index.html?sa=1

 

http://www.tidnab.nowaruda.net/linux/41/prosty-backup-danych.html

 

 

http://stackoverflow.com/questions/19926015/make-zip-archives-of-files-in-a-txt-list-with-folder-structure-via-bat-file

7z a: -r -t7z MyArchive.7z C:\builds\main.exe D:\components\a\testa.exe D:\components\b\testb.exe D:\components\c\testc.exe D:\dependencies\abc.dll

Commands are as follows - a: to add to archive, -r to make recursive, -t7z .7z archive file type.

http://opieka-informatyczna.com.pl/2013/02/18/bash-skrypt-backup_lx-sh-czyli-wygodny-backup-danych-w-linuxie/Prosty skrypt backupowy z RARem i logami

http://ci.awf.edu.pl/?p=7 ==>

11 lutego 2010 przez Administrator

Wiele osób ma problem z napisaniem prostego skryptu do backupów pobieraj?cego aktualn? dat? i godzin?. Jako ?e w systemach Windows 2000 dzia?a?o to troszk? inaczej ni? w Windows XP podajemy gotowe rozwi?zanie na taki skrypt wykorzystuj?cy zewn?trzny paker RAR i tworz?cy log w postaci pliku .txt z ca?ej operacji:

echo off
cls
Rar.exe u -m4 -ep1 c:\backup\backup_%date%_%time:~0,2%-%time:~3,2% c:\sciezka_do_jakiegos_folderu > c:\backup\log\log_%date%_%time:~0,2%-%time:~3,2%.txt
cls

i ma?e wyt?umaczenie, w folderze gdzie umieszczony mamy skrypt, musimy mie? te? Rar.exe wyci?gni?ty z instalacji np WinRar.

Skrypt utworzy nam 2 pliki. Pierwszy to archiwum RAR w folderze backup o nazwie pliku „backup_RRRR-MM-DD_GG-MM.rar”, a drugi to log w folderze log, o nazwie „log_RRRR-MM-DD_GG-MM.txt”

 

 

http://palikowski.net/node/1232:

Backup plików i baz danych na zdalny serwer

Kiedy?, dawno, dawno temu, obieca?em sobie i Wam - wiernym czytelnikom tego bloga (razem b?dzie jakie? 3 osoby), ?e b?d? prowadzi? "pami?tnik znaleziony w logu" czyli opisywa? moje boje z linuxem a konkretniej z serwerem dedykowanym pod hosting moich stron www.

Dzi? wróc? do tej tematyki opisuj?c jak na systemie debian w wersji 5 (o ile pami?tam to jest lenny) zbudowa?em prosty backup plików i baz danych.

System jest banalnie prosty, ?eby nie powiedzie? prostacki, ale lepszego na razie nie potrafi? zrobi?, jak si? naucz? - opowiem.

Zaczynamy od utworzenia w konsoli katalogów potrzebnych do trzymania kopii zapasowych i pliku gdzie b?dzie siedzia? sam skrypt, wydajemy komendy:


mkdir /root/skrypty
mkdir /root/backupysqltmp
nano /root/skrypty/backup

powinno pojawi? si? okno edytora nano, gdzie wklejamy:


echo "backup start"

# najpierw wyczyscimy conieco tabel w mysql, zawierajacych niepotrzebne dane, np. cache
# NaszeHasloMySql - tu musimy podac nasze haslo do konta z dostepem do tabel jakie mamy wyczyscic

mysql -u root -pNaszeHasloMySql < /root/skrypty/sqltrunccache
echo "trunc end"

# zrzucamy zawartosc 3 baz sql do lokalizacji /root/backupysqltmp
# pliki beda mialy nazwe z elementem zmiennym (aktualna data w formie timestamp)
# pliki beda spakowane za pomoca gzip

echo "basoofka sql start"

mysqldump -l --opt -u root -pNaszeHasloMySql baza1 | gzip -cq9 > /root/backupysqltmp/baza1_`date +%s`.sql.gz
echo "blogowisko sql start"
mysqldump -l --opt -u root -pNaszeHasloMySql baza2 | gzip -cq9 > /root/backupysqltmp/baza2_`date +%s`.sql.gz
echo "elimu sql start"
mysqldump -l --opt -u root -pNaszeHasloMySql baza 3| gzip -cq9 > /root/backupysqltmp/baza3_`date +%s`.sql.gz

# nastepnie z pomoca rsync wrzucamy pliki na zdalny serwer
# oczywiscie mozemy wrzucic wiecej katalogów
# na zdalnym serwerze powinny istnie? katalogi do których kopiujemy dane

echo "rsync publichtml start"
rsync -az /home/UserWWW/public_html/ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. :backupy/public_html/
echo "rsync sql start"
rsync -az /root/backupysqltmp/ Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. :backupy/sql/

echo "koniec"

aby zapisa? plik i wyj?? z nano stosujemy kombinacj? CTRL+X i [enter]

nast?pnie zak?adamy plik gdzie b?dzie lista komend dla mysql

nano /root/skrypty/sqltrunccache

pojawi si? okno edytora nano, gdzie wklejamy (w moim przypadku)


use baza1;
TRUNCATE `cache_filter`;
TRUNCATE `cache_menu`;
TRUNCATE `cache_page`;

use baza2;
TRUNCATE `cache_filter`;
TRUNCATE `cache_menu`;
TRUNCATE `cache_page`;

exit

wychodzimy z nano ( CTRL+X i [enter] ) i czynimy dalsze przygotowania. Instalujemy rsync

apt-get install rsync

a nast?pnie najwa?niejsza cz??? - generujemy klucze publiczne i prywatne, ja korzysta?em z kilku poradników ( http://www.bqbackup.com/... , http://www.debian-admini... , http://www.gentoo.org/do... ), utkn??em w pewnym momencie ale jako? si? w ko?cu uda?o, zestaw komend do osi?gni?cia stanu, który pozwoli wrzuci? nasz skrypt do crontaba to mniej wi?cej:

ssh-keygen -t dsa

(na wszystkie pytania odpowiadamy enter, wygeneruje si? nam para kluczy w katalogu .ssh)

scp ~/.ssh/id_dsa.pub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. :

(wa?ny jest ten dwukropek na ko?cu, skopiujemy w ten sposób klucz publiczny na zdalnego hosta do katalogu domowego u?ytkownika "userzdalnegohosta")

potem logujemy si? na zdalnego hosta i:

cat id_dsa.pub >> ~/.ssh/authorized_keys

potem ju? z lokalnego hosta próbujemy si? zalogowa? po ssh na zdalny:

ssh Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

je?li si? uda bez podawania has?a to jeste?my w domu, mo?emy doda? zadanie do crontab:

crontab -e

odpali si? nano z naszym crontabem, gdzie dodajemy linijk?:

0 20 * * * . /root/skrypty/backup

zamykamy nano ( ctrl + x, enter) zapisuj?c zmiany w crontab'ie

powy?sza linijka odpali codziennie o 20:00 (czasu serwera) nasz skrypt, mo?emy go najpierw przetestowa? odpalaj?c poszczególne jego cz??ci (linie) w wierszu polece? i sprawdzaj?c czy robi co ma robi?.

Jeszcze ma?y update - po kilku dniach dzia?ania skryptu mo?e si? okaza?, ?e nasz dysk jest zapchany plikami ze zrzutami sql. Jest na to rada - zapu?ci? w cronie usuwanie plików starszych ni? n dni, dodaj?c tak? oto linijk? (przyk?adow?)

0 04 * * * find /root/backupysqltmp/ -mtime +3 -exec rm {} \;

powy?szy zapis w cron oznacza - codziennie o 4 rano usu? pliki starsze ni? 3 dni z katalogu /root/backupysqltmp/. Mo?emy najpierw potestowa? komend? find w wierszu polece?, pisz?c np.

find /root/backupysqltmp/ -mtime +3

co powinno wy?wietli? nam pliki starsze ni? 3 dni. dodanie do komendy ci?gu ` -exec rm {} \;` spowoduje dodatkowo usuni?cie znalezionych plików. Opis komendy znalaz?em na http://www.howtogeek.com...

uff, teraz ?pi? nieco spokojniej :)

Bardzo przydatne jak si? ma

Wpisa? micromachine (niezweryfikowany) 12 December 2010 - 10:37pm.

Bardzo przydatne jak si? ma malutkie bazy :)
U mnie dump nie ma szansy egzystowa? powód - barrrdzo du?e bazy + d?ugi czas dumpowania. Jako backup wykorzystuje replike + binlogi ma enginie innodb.

 

 

http://opieka-informatyczna.com.pl/2013/02/18/bash-skrypt-backup_lx-sh-czyli-wygodny-backup-danych-w-linuxie/

 

http://www.debian.pl/threads/3453-bash-skrypt-kopiuj%C4%85cy-i-kompresuj%C4%85cy-pliki

 

 

 

Stat

UĹĽytkownikĂłw : 4317
Artykułów : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters