Home Energia
O?wietlenie LED PDF Drukuj Email
sobota, 07 lipca 2007 10:54

 

Zastosowanie o?wietlenia LEDowego lub Power LED pozwoli zaoszcz?dzi? nawet 90% z domowego bud?etu.

?redni "czas ?ycia" tradycyjnej ?arówki wynosi oko?o 1000 godzin, kompaktowej (tzw. energooszcz?dnej) - oko?o 6000, za? ?arówki LED - 50.000 godzin.

Koszt standardowej ?arówki  60 W wynosi 2 z?, energooszcz?dnej ok. 25 z?, za? LED oko?o 60 z?.

To teoria, w praktyce trzeba zap?aci? nawet 3-4 krotnie dro?ej za odpowiednio wy?sz? jako??.

LINKI

Super ?wiat?o - kompendium wiedzy - zapraszamy

Co chcesz wiedzie? o o?wietleniu domu?

wszystko o samochodowych ?ród?ach ?wiat?a

instalacje budowlane i ?wiat?o

 

ile zaoszcz?dzimy????? na ?arówkach w przedziale 1 - 20 lat


 

Jest kilka rodzajów diód z których produkuje si? elementy o?wietlenia:
Ma?ej mocy - THT – przewlekane, SMD – powierzchniowe
?redniej mocy - typu FLUX
Du?ej mocy - Power LED – 0.5W – 100W w jednej obudowie
Micro LED (power led array -  chipy diód power LED bez optyki pokryte w ca?o?ci luminoforem ?rednio 50 i wi?cej na jednej p?ytce).

?wiat?o bia?e nie jest nieprzyjemne tzw. ?wiat?o zimne w temperaturze barwowej 5500 – 6500K jest ?wiat?em dziennym (bli?ej 6500k) s? diody o CCT oko?o 8000K i to jest zimne niebieskawe ?wiat?o..
Poprostu ludzkie oko w warunkach wieczornych dostaje szoku i widzimy 6500K jako takie troche dziwne ?wiat?o.

 





LEDy - oraz ?arówki kompaktowe (energooszcz?dne) zapewni? redukcj? kosztów o?wietlenia na poziomie 80-90 %.
Czas ?ycia zwyk?ej ?arówki wynosi 300 - 1000 h (w zale?no?ci od jako?ci i ceny),
?arówek kompaktowych od 3000 - 10.000 h (najcz??ciej 5000 h),
zarówki LEDowe - czas ?ycia od 15.000 - 50.000 h, a wi?c pi?ciokrotnie d?u?ej ni? kompaktowych i pi??dziesi?ciokrotnie d?u?ej ni? tradycyjnej.


Symulacja kosztów eksploatacji ?arówek w okresie 10 lat przy sta?ej cenie
za energi? elektryczn? na poziomie 0,60 groszy/1kWh.

Dane wyj?ciowe:
Czas pracy ?arówek - 15.000 h (4 godziny 30 minut dziennie)
Cena zwyk?ej ?arówki wysokiej jako?ci 100 W - wynosi 3,00 z?
Cena ?arówki kompaktowej 23 W wysokiej jako?ci - wynosi 40,00 z?
Cena ?arówki LED wysokiej jako?ci - 8 W wynosi 60,00 z?

W ci?gu 10 lat kupimy:
- 14 ?arówek po 3,00 z? = 42 z?
2 ?arówki po 40,00 z? = 80 z?
-  1 ?arówk? LED za 60,00 z?

Zu?ycie energii:
- 15.000 x 100 W x 0,60 z?/kWh = 900 z?
- 15.000 x   23 W x 0,60
z?/kWh = 207 z?
- 15.000 x    8  W x 0,60 z?/kWh =  72 z?

 

Czyli koszty ogólne eksploatacji jednego punktu ?wietlnego wynios? odpowiednio:
- 42 900 = 942 z?
- 80 207 = 287 z?
- 60 72   = 132 z?

Policz ile mo?esz zaoszczedzi?
przy 5 punktach ?wietlnych w mieszkaniu:
942 z? x 5 = 4710 z?
287 z? x 5 = 1435 z? (osi?gni?ta oszcz?dno?? 3275 z?)
132 z? x 5 =   660 z? (osi?gni?ta oszcz?dno?? 4050 z?)



 

 

Zmieniony: sobota, 07 listopada 2015 20:22
 

Stat

UżytkownikĆ³w : 4317
ArtykuÅ‚Ć³w : 520
Zasoby : 6

Visitors

free counters